بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
تاریخچه

معرفي و تاريخچه بيمارستان

بيمارستان بوعلي سينا ساري از سالهاي 1354و 1353 توسط گروه پزشكي ساري با مسئوليت محدود در قالب بخش خصوصي تاسيس و مورد بهره برداري قرار گرفت و درسال 1359 به سازمان بهداري و پس از تاسيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران واگذار شد و به عنوان مركز آموزشي و درماني بوعلي سينا ساري ادامه فعاليت داده است.

اين مركز با برخورداري رشته هاي تخصصي ارتوپدي ، داخلي ، عفوني ، جراحي عمومي ، گوش، حلق و بيني ، طب فيزيكي و توانبخشي، آزمايشگاه و پاتولوژي، مغز و اعصاب ، اطفال ، پوست و دندانپزشكي و طب سنتي و فوق تخصص رشته هاي گوارش اطفال ، ژنتيك اطفال ، جراحي اطفال ، نفرولوژي اطفال ، آسم و آلرژي اطفال ، غدد اطفال ، نورولوژي اطفال ، عفوني اطفال ، قرنيه و شبكيه و چشم پزشك ، نوزادان ، خون و انكولوژي اطفال و روماتولوژي اطفال نيز با امكانات تخصصي و درماني سي تي اسكن سونوگرافي داپلر ، راديولوژي ، اكوكارديوگرافي ، اسپيرومتري ، آندوسكوپي و كولونوسكوپي ،ليزر ، فيزيوتراپي ، گفتاردرماني ، شنوايي سنجي و كاردرماني ، پاتولوژي مشغول فعاليت و به كليه مراجعين بيمار سرپائي به درمانگاههاي اورژانس و تخصصي و بيماران بستري بخش هاي اطفال ، جراحي عمومي ، چشم ، گوش، حلق و بيني ، نورولوژي ، ارتوپدي  و بيماري هاي تالاسمي و هموفيلي و همچنين درامورتربيت وآموزش دانشجويان پزشكي تخصصي وعمومي ، پرستاري ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، مدارك پزشكي ، مديريت ، پزشكي ، قارچ شناسي ، خدمات بهداشتي و درماني ، فوريتهاي پزشكي ، اتاق عمل ، بيهوشي ، بهياري و..... ارائه خدمات مي نمايد.

اين مركز ، تنها مركز تابعه دانشگاه مي باشدكه داراي رشته هاي فوق تخصص اطفال ( خون و انكولوژي ، آسم و آلرژي ، ژنتيك ، گوارش ، جراحي ، نفرولوژي، روماتولوژي ،نورولوژي ، غدد ، عفوني) نوزادان، قرنيه و شبكيه، تالاسمي و هموفيلي   اطفال مي باشد، تمام مناطق استان و برخي از شهرهاي استانهاي همجوار را تحت پوشش قرار مي دهد و به دليل آموزشي بودن و جذب دانشجو از سراسر كشور در رشته هاي مختلف پزشكي دامنه فعاليت مركز سراسر كشور مي باشدو بابرخورداري ازاساتيد برجسته رشته هاي فوق تخصص منحصر به فرد در واحدهاي تابعه دانشگاه ، كسب رتبه هاي اول تا پنجم آزمون برد دستياران در سطح كشور، مركز ارجاع در بين واحدهاي تابعه دانشگاه در درمان بيماريهاي خون ، انكولوژي ، جراحي قرنيه و شبكيه ، ليزر چشم ، گوش، حلق و بيني ، نوزادان ، قلب اطفال ، توانبخشي تخصصي ، آسم و آلرژي اطفال ، گوارش اطفال و اكوكارديوگرافي اطفال ، تعدد تختهاي مراقبت ويژه ، ازمزيت هاي فراوان خدمت رساني دراستان برخوردارميباشد.

در حال حاضر گروه مديريتي مركز به قرار ذيل مي باشد.
رياست مركز دكتر سيد عبداله موسوي
قائم مقام
معاون توسعه دكتر اسماعيل اسمعيل نيا عمران
مدير مركز علي حاجي
رئيس امور اداري عزيز اله درويش دواني
رئيس اداره حسابداري مجتبي حسن پور
مدير دفتر پرستاري بتول علائي

 

 

 

1395/11/16
Powered by DorsaPortal