بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
بخش زنان

بخش داخلي زنان

نام و نام خانوادگي : مريم كريمي وركي

تحصيلات : كارشناس پرستاري

شرح وظايف مسئول بخش پرستاري :

1-                       بررسي ، شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامات موجود و ثبت در پرونده

2-                       تعيين ، ثبت مشكلات ، نيازهاي بهداشتي موجود و تشخيص پرستاري مبتني بر دانش ، مهارت و پژوهش

3-                       مشاركت و همكاري با پزشك در انجام معاينات و نظارت بر فعاليت هاي پرستاران

4-                       چك و كنترل پرونده پزشكي بيماران ( دستورات پزشك )

5-                       انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي بيمارستان

 

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal