بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
بخش جراحی اطفال

جراحي اطفال

رئيس يخش : دكتر عبدالله موسوي ، سابقه :15 سال ، مدرك تحصيلي : فوق تخصص جراحي اطفال

مسئول بخش : شبنم شفائي ، سابقه : 26 سال ، مدرك تحصيلي : ليسانس پرستاري

پرسنل بخش :

سرپرستار : 6 نفر

قراردادي : 2 نفر

طرحي : 3 نفر

شركتي : 2 نفر

تجهيزات پزشكي بخش :

1-   دستگاه مانيتور پرتابل : 1عدد

2-   دستگاه نبو.لايزر :  2عدد

3-   پمپ اكسيژن : 1عدد

4-   دستگاه ساكشن پرتابل : 1عدد

5-   دستگاه گلوكومتر : 1عدد

6-   دستگاه لازنگوسكوپ : 2عدد

7-   دستگاه افتالموسكوپ : 2 عدد

8-   دستگاه اتوسكوپ : 2 عدد

9-   ترازو اطفال : 1عدد

10-                       ترازو بزرگسال : 1 عدد

تجهيزات غير پزشكي بخش :

تلويزيون :3 عدد

كيس كامپيوتر : 3 عدد

پرينتر : 2 عدد

 

شرح وظايف بخش :

-       گرفتن IV lime

-       تزريق عضلاني و S.C  وريدي

-       خونگيري شريان وريدي

-       تعويض محلول دياليز صفاق

-       كمك در كاتيتر گذاري دياليز صفاق حاد

-       تعويض كانكوز دياليز صفاق

-       بيوپسي كبد

-       پونكسيون و كشيدن مايع آستپ

-       گذاشتن و خارج كردن سوند فول

-       كشيدن بخيه و درن

-       تعويض پانسمان

-       انجام ABC

-       كمك در انجام IP

-       مراقبت از chest tube  و اقدامات پرستاري آن

-       انجام انما با سوند فولي و سوند فلوتون -  ركتال تيوب رفت و برگشت

-       همكاري با آزمايشگاه جهت خونگيري اطفال و نزادان

-       سونداژبيماراني كه vcube  دارند، بستري و غير بستري

-       بخور با دستگاه نبولايزر

-       همكاري جهت اندوسكوپي و كونوندسكوپي و در آوردن جسم خارجي در معده و پوليپ وكتوم در اتاق عمل

-       گذاشتن NGT و سنتري معده

-       انجام فعاليتهاي مربوط به كنترل عفونت شامل شستن دست -  تفكيك زباله ها و آموزش به خدمات

-       تزريق البومين

-       تزريق IVIG

-       نمونه گيري از كشت حلق و بيني و كشت مايع  صفاق در دياليز صفاق

-       كمك در گرفتن بيوپسي كليه

-        مانيتورينگ كردن بيمار

-       گرفتن EKG

-       تزريق خون

-       اطلاع رساني به همراهان بيمار ان هفته اي يكبار در خارج از مركزر

-       آموزش همراهان در پذيرش حين درمان و ترخيص

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal