بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
فناوری اطلاعات

معرفي واحد فنآوري اطلاعات

 

معرفي پرسنل :

 

1- كيوان قزلباش

سمت : كارشناس مسئول واحد IT

رشته تحصيلي : كارشناس سخت افزار

سابقه كار : 16 سال

 

2- فاطمه نقي زاده

رشته تحصيلي : كارشناس ارشد هوش مصنوعي

سابقه كار:  8 سال

 

شرح وظايف :

 1. مطالعه و تحقيق در زمينه پيشرفت هاي علمي و فني فن آوري اطلاعات  و مشاركت در سمينارهاي تخصصي و ارائه نظرات مشورتي به مقام هاي مافوق
 2. بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود
 3. نظارت بر عملكرد و رفع مشكلات سيستم پكس بيمارستان
 4. نظارت بر عملكرد و رفع مشكلات كامپيوتري CT-SCAN بيمارستان
 5. همكاري در نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به واحد
 6. تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه
 7. نصب آنتي ويروس و انجام تنظيمات شبكه با هماهنگي اداره آمار وفناوري اطلاعات
 8. بازديد دوره اي از رايانه هاي واحد مربوطه و رفع عيوب سخت افزاري و نرم افزاري
 9. تعيين نيازها و بررسي درخواست ها ي نرم افزاري واحد مربوطه و هماهنگي با اداره آمار و فناوري اطلاعات
 10. تدوين برنامه عملياتي IT واحد و ارائه به اداره آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه
 11. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 

1395/08/19
Powered by DorsaPortal