بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
انتظامات

معرفي واحد انتظامات

 

معرفي مسئول انتظامات :

 

نام و نام خانوادگي : محسن ستوده
 
تحصيلات : ديپلم
 
سابقه كار : 12 سال
 
شرح وظايف :

 

1ـ حفظ و حراست تمام يا قسمتي از ساختمان، ابنيه تاريخي ، منازل ، محوله، اسكله و نظاير آن طبق دستورات صادره

2ـ كنترل ورود و خروج افراد، وسايط نقليه و حمل و نقل اموال، اثاثيه، تجهيزات اشياء و ساير كالاها طبق دستورات صادره و احتمالاً ثبت آنها در دفاتر مربوطه

3ـ پيش بيني لازم به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي، خرابي، دزدي، تجاوز و ساير حوادث و خرابي هاي غير مترقبه در ساختمان، يا اموال و يا ساير كالاها و تجهيزات تحت كنترل

4ـ اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي، دزدي، خرابي به مأموران انتظامي و مسؤولان امر و انجام اقدامات احتياطي اوليه

5ـ گزارش چگونگي انجام وظيفه و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني

6ـ سرپرستي و كنترل و راهنمايي نگهبانان تحت نظر

7ـ سركشي مكرر و نوبه اي در طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمت

8- به كارگيري سيستم هاي حفاظتي و امنيتي و الكترونيكي و....

9- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 

 

1395/11/17
Powered by DorsaPortal