بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
مددکاری

         


مسئول واحد مددكاري
سليمه طيبي 
تحصيلات: كارشناس مدد كاري
 
سابقه كار: 8سال
اهم وظايف محوله:
 
1- مراجعه روزانه به اورژانس و تمام بخش هاي مركزآ.د.بوعلي سيناساري
 
2- بررسي عوامل اجتماعي مولد بيماري و عوارض اجتماعي ناشي از آن
 
3- شناسائي و ياري رساني به بيماران نيازمند، بيماران صعب العلاج و بيماران خاص شامل بيماران داراي نارسائي كليه، MS ، بيماران سرطاني و شيمي درماني، بيماران تالاسمي، هموفيلي و ...
 
4- شناسايي بيماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بيماران سالمند، از كار افتاده، معتاد، دختران فراري، نوزادان رها شده و شناسايي خانواده توسط مددكار، يا تحويل بيمار به بهزيستي از طريق دستور مقامات قضائي
 
5- شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيج نوع بيمه اي نمي باشند و راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مذكوروبيمه نمودن آنان
 
6- راهنمائي و اطلاع رساني به بيماران مصدوم ترافيكي جهت استفاده از ماده (92) (رايگان نمودن هزينه با ارائه كروكي تصادف)
 
7- شناسائي موارد كودك آزاري و معرفي به اورژانس اجتماعي جهت بررسي وضعيت خانوادگي و حل مشكل بيمار كه به صورت مصاحبه با بيمار و خانواده وي صورت مي گيرد و يا از طريق تيم درمان به مددكار معرفي مي گردد.
 

8- برقراري ارتباطات مستمر و مؤثر با:

   * سازمان هاي دولتي، عمومي، حمايتي نظير سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره)

   * مؤسسات خيريه و بنيادهاي حمايتي مانند بنياد امور بيماريهاي خاص شامل MS، تالاسمي، هموفيلي، كليوي، قلبي و بيماران سرطاني

   * نهاد بين المللي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت بيماران اتباع خارجه افغان و عراقي جهت جذب منابع نقدي و غير نقدي به منظور مساعدت و ياري رساني به بيماران كم بضاعت و ناتوان مالي
 
9- شناسايي و جذب خيرين شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد ارتباط با ايشان جهت جذب منابع مالي
 
10- برقراري ارتباط و جلب همكاري سازمان بهزيستي و مراكز تابعه آن نظير مراكز نگهداري معلولين بازپروري، زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي ، خانه سالمندان ، شيرخوارگاه و آسايشگاه بيماران رواني ... جهت اعزام و پذيرش بيمار پس از ترخيص.
 

11- برقراري ارتباط با تيم درمان جهت تأمين حمايت عاطفي و رواني از بيماران به طرق مختلف ازجمله:

   * مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه آن ها به ويژه در زمان اخذ رضايت جهت انجام اعمال جراحي سنگين ، قطع عضو، اهداي عضو و ...

   * پيگيري بهبود وضعيت اجتماعي و رواني بيماران پس از ترخيص از مركزآ.د.بوعلي سيناساري و آماده سازي بيماران از لحاظ رواني جهت ورود مجدد به اجتماع
 
12- بررسي وضعيت مالي بيماران و حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني در موقع ترخيص، تخفيف به آن ها و پر كردن فرم مدد برگ و ليست كردن فرم ها در آخر هرماه
 

13- برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و پاسگاه هاي انتظامي، پليس امنيت اخلاقي به منظور

*    تعيين تكليف در مورد نوزادان رها شده، موارد كودك آزاري و كفالت اطفال وكودكان و نوجوانان بي سرپرست و يا بد سرپرست

*    تشخيص هويت بيماران فوت شده مجهول الهويه

*    پي گيري دريافت مدارك بيماران تصادفي و متهمين كلانتري ها و... با هماهنگي و همكاري واحد حراست و انتظامات مركز
 
14- برقراري ارتباط با ساير واحدهاي درماني جهت هماهنگي درنقل و انتقال بيماراني كه به درمان خاص نياز دارند.
 
15- تهيه داروهاي گران قيمت و تجهيزات اتاق عمل بيماران نيازمند، فاقد همراه و... از طريق هماهنگي با خيرين و خيريه ها و ....
 
16- تهيه بانك اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات به منظور برنامه ريزي و هماهنگي و بهينه سازي خدمات مددكاري جهت ارائه به بيماران نيازمند خدمات مددكاري
 
17- بررسي نارسائيها و مشكلات و ارائه گزارش به رياست و مديريت مركزآ.د.بوعلي سيناساري
 

18- همكاري ومشاركت دربرنامه تحول نظام سلامت كشور وانجام ساير امورمربوط به دستور مقام مافوق

1395/11/17
Powered by DorsaPortal