بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی
برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی سینا ساری
اسفند 1398

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

ایام هفته

کلینیک

   

-

-

12- 10:30

دکتر حق پرست

12- 8:30

دکتر فروتن

12- 10:30

دکتر حق پرست

12- 9

دکتر سلیمانی

12- 10:30

دکتر فروتن

کلینیک داخلی

   

-

-

12- 10:30

دکتر کریمی

12- 10:30

دکتر چراغ مکانی

12- 9

دکتر زروانی

12- 10:30

دکتر خوش نما

10-8

دکتر تبریزی

کلینیک مغزو اعصاب

   

12-10

دکتر شریفی

   

-

-

12- 10

دکتر خوش نما

12-10

دکتر تبریزی

12-10

دکتر شریفی

12-10

دکتر چراغ مکانی

12- 9

دکتر کریمی

کلینیک نوار عصب

   

-

-

10-8

دکتر ایزدی

10-8

دکتر یوسفی

12- 8

دکتر صادقی

10-8

دکتر توکلی

10-8

دکتر حجتی

کلینیک جراحی عمومی

   

12- 10

دکتر جعفری راد

   

-

-

-

-

12-11

دکتر طیاری

-

-

   

-

-

10-8

دکتر شیخ رضایی

10- 8

دکتر فرخ فر

12- 8:30

دکترنوذری دکتر احمدزاده

12- 8:30

دکترنوروز پور- دکتر فرخ فر(نوزاد)

12- 8:30

دکتر جعفری

کلینیک چشم

   

-

-

   

12- 9

دکتر کاظم نژاد

13- 10

دکتر گلپور

13- 9

دکتر رحمت پور

12- 9

دکتر گلپور

13-9

دکتر حاج حیدری

13- 9

دکتر عمادی

کلینیک پوست

   

12- 8

دکتر کاظم نژاد

12- 8:30

دکتر رحمت پور

14- 10

دکتر گلپور

12- 8

دکتر حاج حیدری

13 - 10

دکتر گلپور

12- 9

دکتر رحمت پور

کلینیک اتاق عمل پوست

   

-

-

12-8

دکتر طالبی

12-8

دکتر حیدری

10-8

دکتر احمدی

10-8

دکتر باقری

12 - 9

دکتر ملاحسنی

کلینیک ارتوپدی

   

10-12

دکتر توفیقی

12-10

دکتر باری

12-10

دکتر سازگار

   

-

-

12- 9

دکتر نیکخواه

12-8:30

دکتر قریشی

12-8

دکتر پورموسی

12-10

دکتر رضایی

12- 9

دکتر علی فهیمی

کلینیک گوش و حلق و بینی

   
       

-

-

-

-

-

-

-

-

12- 10

دکتر جمشیدی

-

-

کلینیک اورولوژی

   

-

-

-

-

-

-

-

-

12-10

دکتر یوسفی

-

-

کلینیک طب سنتی

   

12-8

دکتر خوشگوئیان

-

-

10-8

دکتر صمدی

12-10

دکتر ذبیحی

10-8

دکتر صمدی

11- 8:30

دکتر ذبیحی

کلینیک دندان پزشکی

   

-

-

12-10

دکتر ذبیحی

12-10

دکتر ذبیحی

10- 8

دکتر پاکروان

12-8

دکتر تقیان

-

-

کینیک فک و صورت

   

-

-

10-8

دکتررحمانی

-

-

10-8

دکتررحمانی

-

-

10-8

دکتررحمانی

بیماری دهان فک و صورت

   

-

-

11-9

دکتر حق پرست

-

-

-

-

-

-

11-8

دکتر فروتن

دیابت

   

-

-

-

-

-

-

11-9

چراغ مکانی

-

-

12-8

دکتر باغبانیان

کلینیک MS

   

-

-

-

-

10-8

دکتر شیدایی

-

-

10-8

دکتر شیدایی

12-10

دکتر عباسخانیان

کلینیک اعصاب اطفال

   

-

-

-

-

-

-

-

-

12- 10

دکتر حسن کرمی

12-9

دکتر علاء

کلینیک گوارش اطفال

   

-

-

12- 10

دکتر حسین کرمی

-

-

-

-

-

-

11-9

دکتر نادری

کلینیک خون اطفال

   

-

-

12-10

دکتر محمد جعفری

-

-

-

-

-

-

-

-

کلینیک نفرولوژی اطفال

   

-

-

-

-

12-10

دکتر رضایی

-

-

-

-

-

-

کلینیک عفونی اطفال

   

-

-

-

-

-

-

11-9

دکتر موسوی

-

-

-

-

کلینیک جراحی اطفال

   

13-11

دکتر مهرپیشه

   

11-8:30

دکتر فرهادی

-

-

-

-

-

-

کلینیک نوزادان

   

-

-

-

-

13-9

دکتر کوثریان

-

-

12-9

دکتر کوثریان

12-9

دکتر زمانفر

کلینیک غدد اطفال

   

-

-

13-9

دکتر زمانفر (متابولیک)

13-9

دکتر زمانفر (دیابت)

-

-

-

-

-

-

کلینیک PKU و دیابت اطفال

   

-

-

-

-

12-9

دکتر شهبازنژاد

       

-

-

کلینیک روماتولوژی اطفال

   

-

-

5/12-5/9

دکتر جواد غفاری

-

-

-

-

-

-

5/12-5/9

دکتر دباغ زاده

کلینیک آسم و آلرژی

   

-

-

-

-

-

-

12-10

دکتر مسیحا

-

-

-

-

کلینیک ریه اطفال

   

-

ی

3-12

دکتر صالحی

1-12

دکتر بابا یی

-

دکتر صالحی

1-12

دکتر بابا یی

1-12

دکتر بابا یی

کلینیک قلب (بزرگسال)

   

9-12

-دکتر شاکری

12-9

دکتر علی صادقی

12-9

دکتر شاکری

12-9

دکتر علی صادقی اکو جنین

12-9

دکتر شاکری (اکو جنین)

9-12

دکترعلی صادقی اکو جنین

کلینک قلب اطفال اکو جنین

   

-

-

12-10

دکتر سورکی

-

-

-

-

-

-

-

-

کلینیک جراح مغز و اعصاب

   

-

-

صبح

دکتر دوانلو

-

-

صبح

دکتر دوانلو

11-9

دکتر دوانلو

-

-

کلینیک درد

   

-

-

-

-

-

-

12-9

دکتر فرنیا

-

-

-

-

کلینیک روانپزشکی (کودک و نوجوان)

   

-

-

-

-

-

-

-

-

20-15

دکترفرمانبر

-

-

پوست

کلینیک عصر

   

-

-

-

-

18-15

دکتر رحمانی

-

-دکترصمدی

20-15

دکتر رحمانی

15-20-

-دکتر صمدی

صص بیماریهای دهان و فک و صورت

   

17-22

-دکتر کیا

22-17

دکتر کیا

-

-

-

-

22-17

دکترصیادیان

22-17

دکتر کیا

کلینیک اطفال اتاق شماره 11

   

-

-

-

-

21-17

دکترصیادیان

21-17

دکترکیا

-

-

-

-

   

آدرس سایت نوبت دهیNobat.mazums.ac.ir

همه روزه(دکتر سلیمانی )

کلینیک آندوسکوپی – کلونوسکوپی - اسپیرومتری

   

تلفن گویا : 33345600-33346615

همه روزه از ساعت :13- 8

کلینیک بینایی سنجی

   

همه روزه از ساعت 14:-12

کلینیک بیهوشی

   

همه روزه :13- 8

کلینیک نوار مغزی

 
 
1398/12/04
Powered by DorsaPortal