بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
بیمه های طرف قرارداد

((بيمه هاي طرف قرارداد))                     

 

Ø                      بيمه سلامت

Ø                      بيمه خدمات درمان تامين اجتماعي

Ø                      بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح

Ø                      كميته امداد امام (ره)

بيمه هاي ( ايران كوثر دانا سرمد بانك ملت بانك صادرات سازمان زندانها و ندامتگاه معتادين)
 
 
تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 95 
 
 
 
 تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1395

ويزيت پزشكان در بخش سرپايي دولتي

 

ضريب تعرفه ارزش نسبي خدمات تشخيصي و درماني

ويزيت پزشكان عمومي

000/106

ريال

 

ضريب تعرفه داخلي بستري براي خدمات ويزيت ، مشاوره و دياليز

400/92

ريال

ويزيت پزشكان متخصص

000/132

ريال

 

ضريب تعرفه داخلي ساير خدمات

400/92

ريال

ويزيت پزشكان فلوشيب

000/160

ريال

 

ضريب تعرفه بيهوشي

400/92

ريال

ويزيت پزشكان فوق تخصص

000/160

ريال

 

ضريب تعرفه جراحي

400/92

ريال

 

 

 

 

ضريب تعرفه دندانپزشكي

200/5

ريال

 

 

 

 

ضريب تعرفه فيزيوتراپي

400/92

ريال

هزينه اقامت در بيمارستان هاي بخش دولتي

درجه ارزشيابي

يك تختي

(2برابر سه تختي )

دوتختي

(105برابر سه تختي )

سه تختي و بيشتر

هزينه همراه در مراكز دولتي

نوزاد بيمار سطح دوم

تخت بخش ICU,PICU,NICU

درجه يك

000/664/2

000/998/1

000/332/1

بالاي 12 سال 000/180

000/932

000/180/6

 

1396/02/17
Powered by DorsaPortal