بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
مدیریت خطر

 

  مدیریت خطر Risk Management

آنچه در این محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پیگیری رویدادهای نامطلوب است.
 
 

تعاریف:
 

· مخاطره - هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یاتخریب یا از دست دادن تجهیزات ودارایی سازمان شود
· ریسک - احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب
· شدت – نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد
· احتمال - احتمال رخ دادن یک رویداد
تعریف مدیریت ریسک در حوزه سلامت :
انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان ، و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان.
 
 

سطح ریسک :
 

· ناچیز : هیچ عملی مورد نیاز نیست
· قابل تحمل : هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست
· متوسط : اقدامات کاهش خطر باید اجرا شود
· اساسی : فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود.
تحمل ناپذیر :فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود و اگر کاهش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت به کلی انجام نگردد
 
 

رویکرد مدیریت ریسک:
 

· رویکردهای "واکنشی" و "بلادرنگ”
· آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است (واکنشی)
جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می کنند تاثیر می گذارد(بلادرنگ )
 

دریافت فایل

1394/07/08
Powered by DorsaPortal