بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
معرفي معاونت آموزشي

معرفي معاونت آموزشي

معاونت آموزشي مركز آموزشي درماني بوعلي سينا در داخل حياط بيمارستان در ضلع شمالي ساختمان اصلي قرار گرفته است.

معاونت آموزشي مركز  بوعلي سينا به عنوان يكي از اركان اصلي اين مركز در راستاي ارتقاء سطح دانش جامعه پزشكي همسو با دانشگاه علوم پزشكي مازندران گام برمي دارد.

وظيفه معاونت آموزشي توسعه آموزش، ارتقاء كيفيت آموزشي ، ساماندهي امور آموزشي - پژوهشي  و ارائه خدمات آموزشي دانشجويي  به بخشها و گروه هاي آموزشي مي باشد.

 

اين حوزه در تربيت پزشكان و متخصصان مورد نياز جامعه بر اساس ضوابط و استاندارهاي آموزشي و پژوهشي گام بر مي دارد و در زمينه نظارت بر گروه هاي آموزشي و پژوهشي نيز با هدف ارتقاء كمي و كيفي آموزش فعاليت مي كند.

معاون آموزشي  مركز : دكتر سيد محمد باغبانيان       

                                              

مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي مغز و اعصاب.فلوشيپ M.S

مسئول واحد  H-EDO  :   دكتر دانيل زمانفر فوق تخصص غدد

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي مركزبوعلي سينا داراي كادر و واحدهايي به شرح ذيل مي باشد:

 

تلفن داخلي

شماره تماس

 

كادر پرسنلي

واحد ها

 

 

325

33344506- 011

 

مسئول آموزش: علي محمدي زاد

فوق ليسانس مديريت آموزشي

دفتر آموزش

 

 

سيد مصطفي مير افضلي :كارشناس گروه اطفال

منصوره اصغري مشهديكلائي:كارشناس گروههاي اعصاب،چشم،ENT و پوست

 

 

كارشناسان آموزش

 

 

325

33344506- 011

 

مسئول H-EDO:دكتردانيل

 

واحد توسعه آموزش باليني (H-EDO)

 

كارشناس H-EDO: فاطمه آدينه-كارشناس ارشد فيزيولوژي

 

330

33344506- 011

 

مسئول كتابخانه:حسين شريفي اسدي

كتابخانه


كتابدار: فاطمه مهربان علي اكبر ابراهيم نژاد گرجي

 

328

33344506- 011

 

سكينه باقري

كارشناس خدمات دانشجويي و مسئول پاويون

 

 

239

33344506- 011

 

حسين اسدي

 واحد سمعي و بصري

 

 

349

33344506- 011

 

زينب زارع

خدمات

 

 

349

33344506- 011

 

عليرضا چابك ،حسين عظيمي ،منصور ابراهيمي

نگهبان


 

v    


 

1396/07/03
Powered by DorsaPortal