بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
درمانگاه گروه گوش و حلق و بيني

برنامه درمانگاه گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن 1395

ايام هفته
پزشك                              
ساعت

شنبه

دكتر سيد عبدالله مدني

30/10-8

يكشنبه

دكتر مهدي نيكخواه

دكترسيد جعفر مطهري

30/10 -8

13-11

دو شنبه

دكتر رستم پورموسي

30/10-8

سه شنبه

 دكترسامان رضايي

30/10-8

چهارشنبه

دكترمهدي نيكخواه

30/10-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

دكتر مدني

مدير گروه ENT

برنامه درمانگاه گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن ارديبهشت 90

ايام هفته
استاد                              
ساعت

شنبه ها

دكتر كثيري

30/10-8

يكشنبه ها

دكتر مطهري-  دكتر نيكخواه

30/10-8

دو شنبه ها

دكتر مدني

30/10-8

سه شنبه ها

 دكتر پورموسي

30/10-8

چهارشنبه ها

دكتر محرابي- دكتر نيكخواه

30/10-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر مدني

مدير گروه گوش و حلق و بيني

 

 

برنامه درمانگاه گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن فروردين 90

ايام هفته
استاد                              
ملاحظات

شنبه ها

دكتر كثيري

 

يكشنبه ها

دكتر مطهري-  دكتر نيكخواه

 

دو شنبه ها

دكتر مدني

 

سه شنبه ها

 دكتر پورموسي

 

چهارشنبه ها

دكتر محرابي- دكتر نيكخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر مدني

مدير گروه گوش و حلق و بيني

 

1395/07/13
Powered by DorsaPortal